Alates 18. septembrist 2013 kuvatakse werro.ee lehel ainult maakonna bussiliinide infot. Bussiliinide info on allalaetav PDF failidena nii arvuti, kui ka nutiseadmetega.

MUUDATUSED: Maakonnaliin nr 14 Kesklinn - Väimela - Võrumaa KHK väljumisega Kesklinnast 8:10 käigus 17.juunini.
Ühistransport Võru linnas 22.juunil kella 11:15 ja 23. juunil kogu päev : Seoses Võidupüha paraadiga on osaliselt liiklusele suletud Jüri, Tartu, Vabaduse tänavad Võru linnas. Võru linna teenindavatel liinidel jäävad läbimata järgmised bussipeatused: KESKLINN, MAXIMA, SEMINARI VÄLJAK, KATARIINA, PAJU ja POLIKLIINIK. Muudatused liinidel : Liini nr 1 marsruut BUSSIJAAM – KOIDULA – TELLISETEHAS … ja TELLISETEHAS – KOIDULA – VANALINN … Liin nr 16 marsruut BUSSIJAAM …- AUTOBAAS ..- OLEVI-.. ja TURU – NOORUSE - … - BUSSIJAAM .. Liin nr 11 marsruut … - AUTOBAAS – VILJA – BUSSIJAAM ja BUSSIJAAM – VILJA …- KAUBABAAS või BUSSIJAAM – VANALINNA – LIIVA -… Maakonnaliinide ja kaugliinide liiklus linna saabumisel : Tallinna mnt – Koidula tänav – Väike tänav – Bussijaam , Räpina mnt – Vilja tänav – Bussijaam ja Jüri tänav – Räpina mnt – Vilja tänav – Bussijaam
Võru maakonnaliinide kaart [vaata]
Maakonna sõidupileti hinnad [vaata]

Linna ja lähiümbruse liinid
Liini nr Liini nimetus Liiklus toimub PDF
1 Seminari väljak - Aiandi tee - Haigla - Seminari väljak iga päev [vaata]
11 Kesklinn - Kose - Puiga - Kirepi iga päev [vaata]
14 Kesklinn - Väimela - Parksepa koolipäeviti [vaata]
16 Kesklinn - Väimela - Parksepa - Haigla tööpäeviti [vaata]
16 Kesklinn - Väimela - Parksepa - Haigla puhkepäeviti [vaata]
Antsla mnt PEATUS 1
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
287 Võru - Antsla - Varstu -  Krabi - Võru 6:45 iga päev [vaata]
27 Võru - Hänike - Antsla 7:35 E - L, v.a. Rp [vaata]
282 Võru - Hänike - Antsla 10:00 iga päev [vaata]
43 Võru - Osula - Kanepi - Kärgula - Võru 11:15 E - L, v.a. Rp [vaata]
275 Võru - Linnamäe - Antsla - Urvaste 11:45 tööpäeviti [vaata]
27 Võru - Hänike - Antsla 14:00 tööpäeviti [vaata]
278 Võru - Antsla - Krabi - Rõuge - Võru 15:30 iga päev [vaata]
23 Võru - Osula - Võru 16:30 tööpäeviti [vaata]
280 Võru - Linnamäe - Antsla 17:10 iga päev [vaata]
29 Võru - Osula -  Urvaste - Antsla 18:00 tööpäeviti [vaata]
23 Võru - Sõmerpalu - Osula - Võru 20:50 tööpäeviti [vaata]
19 Antsla - Urvaste - Osula - Võru 6:10 tööpäeviti [vaata]
280 Antsla - Linnamäe - Võru 6:40 iga päev [vaata]
27 Antsla -  Hänike - Võru 8:30 E - L, v.a Rp [vaata]
27 Antsla - Hänike - Võru 11:30 tööpäeviti [vaata]
282 Antsla - Hänike - Võru 15:50 iga päev [vaata]
Haanja mnt PEATUS 2
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
31 Võru - Haanja - Ruusmäe 6:00 E - L, v.a.Rp [vaata]
260 Võru - Haanja - Misso 7:00 E - L, v.a Rp [vaata]
24 Võru - Kasaritsa - Rõuge 7:15 koolipäeviti [vaata]
18 Võru - Jaanimäe - Rõuge - Viitina 9:20 L P [vaata]
18 Võru - Jaanimäe - Rõuge - Viitina 9:50 T N [vaata]
20 Võru - Uue-Saaluse 13:00 K R P, v.a Rp [vaata]
13 Võru - Rõuge - Haanja - Ruusmäe- Luutsniku - Võru 13:40 iga päev [vaata]
260 Võru - Haanja - Misso - Rammuka 14:00 iga päev [vaata]
31 Võru - Haanja - Ruusmäe - Tsiistre 15:50 E - L, v.a Rp [vaata]
31 Võru - Haanja - Ruusmäe - Tsiistre 16:15 P, Rp [vaata]
45 Võru - Haanja - Rõuge - Võru 17:30 tööpäeviti [vaata]
31 Ruusmäe - Haanja - Võru 6:45 E - L, v.a Rp [vaata]
24 Rõuge - Kasaritsa - Võru 7:45 koolipäeviti [vaata]
260 Misso - Haanja - Haigla - Võru 8:20 E - L, v.a Rp [vaata]
18 Viitina - Rõuge - Jaanimäe - Võru 10:55 T N L P [vaata]
20 Uue-Saaluse - Võru 13:35 K R P, v.a Rp [vaata]
260 Rammuka - Misso - Haanja - Võru 15:17 iga päev [vaata]
31 Tsiistre - Ruusmäe - Haanja - Võru 17:15 iga päev [vaata]
Vastseliina mnt PEATUS 2
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
39 Võru - Misso - Rõuge - Võru 6:25 tööpäeviti [vaata]
48A Võru - Loosi - Vastseliina 7:30 tööpäeviti [vaata]
276 Võru - Vastseliina - Misso 7:45 iga päev [vaata]
48A Võru - Loosi - Vastseliina 9:35 L P, v.a Rp [vaata]
47 Võru - Vastseliina - Meremäe - Obinitsa - Võru 11:15 tööpäeviti [vaata]
95 Võru - Vastseliina - Meremäe - Obinitsa - Koidula 11:15 puhkepäeviti [vaata]
255 Võru - Vastseliina - Luhamaa - Misso - Kuura 11:40 iga päev [vaata]
17 Võru - Nõnova - Lasva - Lepassaare - Lasva - Nõnova - Võru 12:45 tööpäeviti [vaata]
96 Võru - Vastseliina -  Meremäe - Obinitsa - Koidula 14:15 tööpäeviti [vaata]
48B Võru - Loosi - Vastseliina 14:35 iga päev [vaata]
272 Võru - Vastseliina - Meremäe - Obinitsa - Võru 14:45 iga päev,v.a L [vaata]
272 Võru - Vastseliina - Meremäe - Obinitsa 14:45 L, v.a Rp [vaata]
265 Võru - Vastseliina - Misso - Ruusmäe - Haanja 15:30 E - L, v.a Rp [vaata]
265 Võru - Vastseliina - Misso - Ruusmäe - Rõuge - Võru 15:30 P Rp [vaata]
96 Võru - Vastseliina - Meremäe - Obinitsa - Vastseliina 16:50 tööpäeviti [vaata]
259 Võru - Nõnova - Lasva - Pikakannu - Lasva - Võru 17:20 tööpäeviti [vaata]
263 Võru - Vastseliina - Luhamaa - Misso 17:20 E - R, P, v.a Rp [vaata]
32 Võru - Vastseliina - Võru 20:20 iga päev [vaata]
38 Ruusmäe - Tsiistre - Ruusmäe - Misso - Vastseliina - Võru 6:05 E - L, v.a Rp [vaata]
263 Misso - Vastseliina - Võru 6:25 tööpäeviti [vaata]
2 Kesklinn - Kose - Nõnova - Kose - Kesklinn 6:40 tööpäeviti [vaata]
272 Meremäe - Obinitsa - Vastseliina - Uue-Saaluse - Haigla - Võru 6:50 tööpäeviti [vaata]
47 Asunduse - Meremäe - Vastseliina 7:00 tööpäeviti [vaata]
39 Misso - Rõuge - Võru 7:15 L, v.a Rp [vaata]
95 Vastseliina - Meremäe - Obinitsa - Koidula - Vastseliina - Võru 7:25 iga päev [vaata]
48C Vastseliina - Tsiistre -  Kündja - Vastseliina 7:25 koolipäeviti [vaata]
272 Obinitsa - Meremäe - Vastseliina - Uue-Saaluse - Haigla - Võru 7:35 L, v.a Rp [vaata]
48A Vastseliina - Loosi - Lasva - Võru 8:30 tööpäeviti [vaata]
276 Misso - Vastseliina - Võru 8:55 iga päev [vaata]
48D Asunduse - Plessi - Vastseliina 9:00 R, v.a Rp, koolipäeviti [vaata]
48D Asunduse - Plessi - Vastseliina 10:00 R, v.a Rp, koolivaheajal [vaata]
48A Vastseliina - Loosi - Palometsa - Võru 10:25 L P, v.a Rp [vaata]
48D Vastseliina - Plessi - Asunduse 11:30 R, v.a Rp, koolipäeviti [vaata]
48D Vastseliina - Plessi - Asunduse 12:00 R, v.a Rp, koolivaheajal [vaata]
255 Misso - Luhamaa - Vastseliina - Võru 13:55 iga päev [vaata]
48C Vastseliina - Otsa - Loosi - Vastseliina 15:40 koolipäeviti [vaata]
48B Vastseliina - Loosi - Võru 16:15 puhkepäeviti [vaata]
48B Vastseliina - Loosi - Võru 17:15 tööpäeviti [vaata]
Valga mnt PEATUS 3
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
26 Võru - Luhametsa - Tsooru - Võru 7:10 L, v.a Rp [vaata]
262 Võru - Mõniste - Antsla - Võru 11:45 E - L,v.a Rp [vaata]
279 Võru - Sänna -  Antsla - Urvaste - Võru 13:00 iga päev [vaata]
25 Võru - Nursi - Rõuge - Võru 14:00 tööpäeviti [vaata]
26 Võru - Tsooru - Luhametsa - Võru 16:30 P Rp [vaata]
261 Võru - Tsooru - Varstu 17:10 E - N, v.a Rp [vaata]
261 Võru - Tsooru - Varstu - Saru lt 17:10 R, v.a Rp [vaata]
264 Võru - Varstu - Mõniste - Saru lauatehas 19:50 iga päev [vaata]
264 Saru lt - Mõniste - Varstu - Võru 5:50 iga päev [vaata]
261 Varstu - Tsooru - Sänna - Võru 6:30 tööpäeviti [vaata]
Rõuge mnt PEATUS 3
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
277 Võru - Rõuge - Krabi -  Antsla - Võru 6:15 E - L, v.a. Rp [vaata]
268 Võru - Rõuge - Murati - Haanja - Võru 11:20 E - L, v.a. Rp [vaata]
15 Võru - Rõuge - Varstu - Mõniste 14:45 tööpäeviti [vaata]
288 Võru - Rõuge - Krabi - Varstu - Antsla - Võru 15:50 iga päev [vaata]
37 Võru - Rõuge - Luutsniku - Misso - Vastseliina - Võru 17:00 iga päev [vaata]
269 Võru - Rõuge - Krabi - Hintsiko 18:45 E - R, P , v.a Rp [vaata]
269 Hintsiko - Krabi - Rõuge - Võru 6:00 E - L, v.a Rp [vaata]
21 Mõniste - Karisöödi - Varstu - Mõniste 6:30 koolipäeviti [vaata]
21 Mõniste - Tiitsa - Mõniste 7:10 koolivaheajal [vaata]
39 Misso - Ruusmäe - Rõuge - Võru 7:15 L, v.a Rp [vaata]
15 Kuutsi - Mõniste - Varstu - Rõuge - Võru 10:55 tööpäeviti [vaata]
Põlva mnt PEATUS 4
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
12 Võru - Väimela - Tsolgo - Paidra - Võru 6:35 E,K,R,L v.a. Rp [vaata]
3 Kesklinn - Parksepa - Raiste - Navi - Kesklinn 7:25 tööpäeviti [vaata]
281 Võru - Põlva - Puskaru - Tilsi - Võru 7:55 E - L, v.a. Rp [vaata]
3 Kesklinn - Navi - Raiste - Parksepa - Kesklinn 17:30 tööpäeviti [vaata]
Räpina mnt PEATUS 5
Liini nr Liini nimetus Väljub Liiklus toimub PDF
10 Võru - Kääpa - Tsolgo - Paidra - Võru 6:35 T N,  v.a. Rp [vaata]
259 Võru - Lasva - Lepassaare - Lasva - Nõnova - Võru 6:55 tööpäeviti [vaata]
274 Võru - Lasva - Vastseliina - Meremäe 7:25 E - L v.a Rp [vaata]
258 Võru - Räpina - Võru 9:00 iga päev [vaata]
40 Võru - Tsolgo - Põlva - Tsolgo - Võru 11:30 iga päev [vaata]
254 Võru - Lasva - Obinitsa - Vastseliina - Võru 11:50 iga päev [vaata]
274 Võru - Lasva - Obinitsa - Meremäe 15:00 tööpäeviti [vaata]
12 Võru - Kääpa - Tsolgo - Joosu - Võru 16:45 E - L, v.a.Rp [vaata]
273 Võru - Lasva - Obinitsa 17:15 iga päev [vaata]
273 Obinitsa - Lasva - Võru 6:35 tööpäeviti [vaata]
274 Obinitsa - Lasva - Võru 9:13 E - L, v.a Rp [vaata]
273 Obinitsa - Lasva - Võru 18:10 puhkepäeviti [vaata]